Stemshop

Welkom bij de StemShop

Je stem is een belangrijk gedeelte van je persoonlijkheid.
Het is een instrument dat je van kind af aan gebruikt.
Eerst privé en later ook in werksituaties.

Je stem en hoe je deze gebruikt heb je over het algemeen zelf ontwikkeld en meestal onbewust.
Maar wat is er nog meer mogelijk met je stem?
Ben je je bewust van het effect van je stem?
Welke situaties vragen een bijzondere inzet van je stem?
En wat is het oorspronkelijke geluid van je stem ?       

De Stemshop luistert, geeft feedback en denkt met jou verder over het gebruik van je stem in diverse situaties.
De Stemshop is geen logopedie of zangles maar gaat samen met jou aan de slag om je bewust te raken van je stem en hoe je je stem zo effectief mogelijk kan gebruiken.
Als voice-over of stemacteur in het inspreken van audio visuele producties.
Maar bijvoorbeeld ook in presentaties of aan boord van een vliegtuig.

De Stemshop organiseert workshops en geeft individuele begeleiding.